Povraćaj robe

Imate pravo da vratite naručenu robu u roku od 7 (sedam) dana od dana kada je Vam je roba isporučena.

Vraćanjem robe oslobađate se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća. Vaša izjava o vraćanju robe proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali.

U slučaju vraćanja robe, procedura je sledeća:

  • Na našu e-mail adresu reklamacije@webprodavnica.rs,ili nas kontaktirajte putem telefona:  061/318-2222.
  • Nakon što primimo Vaš e-mail ili poziv, prosledićemo Vam Izjavu za povraćaj robe na Vaš e-mail.
  • Odštampajte i popunite izjavu. Istu priložite u paket.
  • Paket koji sadrži robu za povraćaj je potrebno čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom.
  • Proizvodi koji se vraćaju moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.

Kao kupac snosite troškove koji nastaju vraćanjem robe, kao i troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu.

Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća ili po prijemu dokaza da ste nam robu poslali, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o vraćanju robe, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

Ispravnost podataka unetih u Izjavu za povraćaj robe, garantujete svojim potpisom, tj. pečatom.

UKOLIKO NEDOSTAJE IZJAVA ZA POVRAĆAJ ROBE ILI JE DOŠLO DO OŠTEĆENJA ILI KORIŠĆENJA ROBE ILI VRATITE ROBU BEZ ORIGINALNE AMBALAŽE, TAKVU ROBU NE MOŽEMO PRIMITI I NE MOŽEMO IZVRŠITI POVRAĆAJ NOVCA. ISTA ROBA ĆE VAM BITI PONOVO DOSTAVLJENA.